[Philosophy] En etisk marknad

 Photo  Pixabay License
Photo Pixabay License

Så jag har återigen försökt definiera min syn på etik. För att göra detta så har jag brutit ner det i en del mindre bitar. Först är det min syn på hur världen bör beskrivas. Jag är positivist så jag tror att vi inte kommer hitta sanning utan att veta hur den ser ut, men kan undvika osanning för vi kan identifiera hur den ser ut. Min bild på världen är inte kollektivistisk då jag inte tror vår grupptillhörighet definierar oss. Jag tvivlar också inför att kalla mig själv individualist då jag tvivlar på individen som någon typ av konstant varelse. Jag tänker mer på individen som ett resultat av mer fundamentala reaktioner som råkar resultera i vad vi kan uppfatta som en individ. Min bild är mer att det finns attribut som interagerar med varandra och resulterar i vad vi skulle kunna kalla för en individ. Du har gener, kemiska processer, bakteriellt liv, yttre påverkan på kroppen och massa mer som deltar till att skapa vad vi kan känna igen som en individ. En individ är alltså ett nätverk av sammanlänkande attribut på ett liknande sätt som ett kollektiv är ett nätverk av individer.
När man ska värdera en handling tror jag att det, likt med en vara på en marknad, är svårt utan att sälja den. Det är först när folk lämnar bud på något som du verkligen kan se hur de värderar det, men det betyder inte att vi inte kan identifiera några saker som bör undvikas mer än andra. Som jag nämnt tidigare är jag positivist vilket begränsar min förmåga att yttra mig om hur världen är, istället får jag nöja mig med att tala om hur den inte är. Samma princip gäller med handlingar. Även om vi inte kan säga hur man lever det goda livet så kan vi finna ett antal saker att undvika. Men hur kan vi skatta en handling utan att lägga ut den på marknaden? Jo, på ungefär samma sätt som vi kan skatta att ett hus kostar mycket pengar utan att sälja eller försöka köpa det. Vi vet att folk behöver en plats att bo, att de vill bo på ett tryggt ställe, och att de vill bo i närheten till deras jobb. Genom att finna dessa attribut så kan vi skatta att ett hus kommer kosta en hel del, men vi kanske inte kan avgöra vilket som är dyrast i ett visst område.
Så för att skatta en händelse utan att lägga ut den till vår teoretiska handlings marknad så behöver vi alltså veta vilka handlingen kommer påverka, vad den innebär och andra attribut som hör till handlingen. Om vi tar ett utrotningsförsök som exempel så vet vi att det i detta fallet påverkar människor och innebär dödandet av en mängd av dem baserat på ett eller flera förvala kriterier. Vi kan också skatta att akten av att döda en person är mycket hemsk, och att döda flera är ett spill med liv. I sig själv så för detta med sig en väldigt hög kostnad till vår etiska plånbok. Vilken inkomst kan vi då få för att göra upp för detta? Om vi räknar att alla liv är lika mycket värda så blir det väldigt svårt att förlåta en så hemsk handling. Vi kan alltså redan här säga att utrotningsförsök är väldigt oetiska och etiskt kostsamma.