[Projects] Galio of Sweden, ny samarbetspartner — Furulundsskolans elevkår

Under våren 2017 genomförde jag och dåvarande kassör Markus Gustafsson vid Furulundsskolans elevkår en ny upphandling för studentmössesamarbete. Vi talade med ett antal olika företag och till slut valde vi Galio of Sweden. Företaget har kontor i Karlshamn vilket ligger i närheten, men vi fick också ett väldigt professionellt bemötande och både goda priser till eleverna på skolan och en bra kick-back till kåren samtidigt. Både vi i elevkåren och Galio har varit väldigt nöjda med samarbetet hitintills och den nya styrelsen planerar att jobba vidare tillsammans med dem även under nästa år tack vare deras fantastiska insatts.

Bildförteckning: