[Projects] Ny logotyp förenklar designspråket — Furulundsskolans Elevkår

Elevkåren fick 2016 sin gamla, klassiska och väldigt vackra logotyp. I guld en krona över bokstäverna FE omgivna av en kvist mot ljusblå bakgrund. Denna har tjänat elevkåren väl, men i och med införskaffandet av en ny hemsida så behövde designspråket förenklas. Svaret blev den nya loggan där “FE” har fått en ny font och kronan har förenklats.

Den gamla logotypen togs fram av den före detta styrelseledamoten Noah Nilsson. Den har tjänat elevkåren väl, men vissa problem uppdagade sig när vi köpte in det nya kassasystemet i höstas. När man skrev ut kvittot så försvann mycket detaljer ifrån logotypen vilket gav en otydlig bild. När den nya hemsidan skulle upp och ett nytt designspråk utformades så föll det naturligt att förenkla logotypen litegrann för att bättre passa in både på kvitto och hemsida.

Den nya logotypen är en enkel svart krona över bokstäverna “FE” skrivna i en enkle serif font. Logan sticker ut, men är samtidigt inte överkomplicerad. Bakgrunden är helt transparent vilket även tillåter för att man enklare placerar den på dokument och kuvert. Möjligheten finns även att placera logotypen mot en mörk bakgrund genom att placera ett negativt filter över logotypen.