Categories
Projects

SFS Board application

Eric Gustafsson

Good day! I’m Eric, I got my start as a pupil and student representative back in 2011, when I was elected into the pupils council. Since then I’ve been unable to stop. I love working with democratic representation.

Have a lovely day, I hope to see you (digitally) at SFSFUM!

On this page:

  • Selected experiences

  • Notable projects

  • Personal letter (Swedish)


More experiences –>

Selected experiences

JSU Board (July 2019 – June 2020)

As a board member of JSU I’ve been meeting secretary and worked on a couple of projects

JSU National advocacy committee (October 2018 – June 2020)

Since the autumn of 2018, I’ve been part of the National advocacy committee which I’m since last autumn the acting president for. We work with national advocacy and cooperation. Durring my time as acting president we’ve held two national forums and been present att most SFS meetings, as well as working with recruitment and other similar things.

EU Careers Student Ambassador (October 2019 – June 2020)

As a EU Careers Student Ambassador I’ve hosted events and supported students in finding work possibilities at the European Union. EU Careers in Sweden is a collaboration between EPSO and UHR.


Notable projects

More projects –>

Project: JSU By-laws revision

A revision of the JSU By-laws which I started working on during October 2020. It will be available in the coming days.

Project: JSU-NAC Autumn and Spring forums

Durring my time as Acting president for the National advocacy committee, I’ve worked on two national forums. The autumn forum had the goal of support the network for regional student unions and the national had the focus of internationalisation. Both where a success.

You can read about them here:

Project: Procurement hat company

Durring my year as secretary I worked with a procurement for hat company. You can read about it here.


Personal letter (Swedish)

Hej, mitt namn är Eric, jag studerar till civilekonom vid Jönköping Univeristy. Mitt intresse för samhällsfrågor har alltid varit stort, men den vägen som lätt mig till att ansöka till SFS styrelse började när jag 2011 blev invald i elevrådet. Där kom jag till att vara styrelsesekreterare under mitt sista år i grundskolan. I augusti firar jag nio år som elev- /studentrepresentant, något jag är oerhört stolt över och jag brinner fortfarande för dessa frågor.

Om man är politiskt aktiv under en längre period så präglar de ens syn på världen, och det är få gånger man kan peka på ett event som radikalt ändrade ens uppfattningen. För mig va SFSFUM förra året ett sådant event.

Min partipolitiska skolning hade fått mig att se riksdagen som den främsta vägen för samhällsförändring, men att närvara vid SFSFUM fick mig att inse betydelsen av en folkligt förankrad lobbyverkasmhet. Den mängden kompetens och förståelse över studentfrågor som finns på SFSFUM är betydligt större än vad någon riksdagsledamot någonsin skulle kunna inneha. Jag tror innerligt att en fungerade demokrati är djupt beroende av att organisationer som SFS gör ett bra jobb för att representera och lobba för sina medlemmars sak.

Vi studenter har mycket att tacka SFS för. De är en organisation som under sina 99år har åstadkommit väldigt stora ting. Jag vill ge tillbaka till SFS och stödja arbetet för att förankra studenternas perspektiv. Att jobba för många fler år av väletablerad studentrepresentation och slå ett litet, men viktigt kast för en demokrati förankrad i folket.

Till SFS kan jag erbjuda nyfikenhet och ett öga för detaljer samt många år av styrelseerfarenhet. Under det gångna året har jag samordnat Jönköping studentkårs nationella samverkansarbete. Jag har också jobbat med en uppdatering till Jönköpings studentkårs stadga och början på en ny intern policybok för att förenkla styrningen av organisationen.

Så varför ska man välja mig till SFS styrelse? Jo, för att jag brinner för en stark folkförankrad och välfungerande demokrati.

Tack för er tid.

Med vänliga hälsningar
Eric Gustafsson