Categories
Projects

Distriktsårskonferens–Blekinge SSU-distrikt

Inför detta årets distriktsårskonferens lades förarbetet om. Med nya tidsramar och kommunikationskanaler skulle tydlighet och informationstillgång förbättras. Redan den sista september var kallelsen till SSU-kommunerna ute med grundläggande information, så som nomineringsstopp och datum för distriktsårskonferensen.

Ny hemsida för bättre kommunikation

I centrum för denna omläggning låg informationskanalerna. Tidigare hade ett Google Drive dokument fungerat som länklistan till all annan digital information. Nu ersattes denna med en hemsida (dak.ssuble.se) där all information samlades. Detta förenklade markant kommunikationen med medlemmarna och lät dem snabbt komma åt viktig information så som datum och hur man skickar in motioner.

För att bättre kunna överblicka hur informationen om distriktsårskonferensen spreds så användes bit.ly länkar (a.ssuble.se). Detta löste ett tidigare problem där man inte kunnat följa e-postutskick och SMS-aviseringars effektivitet. Tidigare hade man använt korta.nu, en tjänst som idag har gått i konkurs och som inte kunde erbjuda statistisk uppföljning eller riktade kampanjer. De nya länkarna via bit.ly tillät också branding så att man enkelt kunde se att de kom ifrån Blekinge SSU-distrikt.

Tillsammans lät dessa två nya kommunikationssystem distriktsstyrelsen kommunicera bättre och mer effektivt med sina medlemmar. Helt plötsligt kunde man se hur många som klickat på e-post- och SMS-länkar. Man kunde enklare följa upp hur många medlemmar som klickade på Facebook länkar och inte minst kunde man göra det enklare att navigera viktig information via hemsidan. Resultatet blev en mer överskådlig bild över hur medlemmar sökte sig till information och en bättre upplevelse för medlemmarna som fick informationen till sig utan onödigt krångel.

Plannering

För att försäkra sig om att det inte skulle uppstå några problem under årets gång med distriktsårskonferensen så inleddes planeringen redan i maj. Innan juni månads början så hade alla deadlines och viktiga datum satts. Detta skapade en god möjlighet att tänka igenom viktig kritik från förra årets distriktsårskonferens, då denna fortfarande låg nära tillhands, samtidigt som det minskade kaoset som lätt kan uppstå när ett event planeras.

En av de viktigaste förändringarna som gjordes var att man flyttade fram distriktsårskonferensen till den sista mars och flyttade tillbaka nomineringsstoppen till halva februari. Detta så att all viktig medlemsinformation skulle vara ute en månad innan distriktsårskonferensen. Anledningen till detta var att det under de tidigare åren hade uppstått problem där vissa SSU-kommuner inte hunnit samla sig inför distriktsårskonferensen och att deras medlemmar därför inte känt sig förberedda inför det stora eventet. Nu fick SSU-kommunerna en hel månad på sig att ta ställning till motioner, propositioner, SSU-distriktets utlåtanden och valberedningens förslag. Något som uppskattades av medlemmarna.

En annan viktig förändring var att en preliminär kallelse gick ut till alla SSU-kommunerna redan den sista september 2017. Detta var cirka ett halvår före distriktsårskonferensen faktiskt skulle äga rum den sista mars 2018. På detta viset fick SSU-kommunerna lättare att planera in sina årsmöten och anpassa sina medlemsmöten så att man kunde diskutera de motioner som skulle presenteras på distriktsårskonferensen.

I december månad tog distriktsstyrelsen sitt slutgiltiga beslut om lokal och hyrde rådhuset i Karlshamn. Man hade alltså lokalen bokad lite över tre månader i förväg vilket tillät att man skickade ut kallelsen redan i januari månad, med två och en halvmånad till DÅK:en. Samtidigt skickade man också ut inbjudningar till en rad olika tidningar i södra Sverige och välkomnade dem till distriktsårskonferensen. Detta för att upprätthålla Blekinge SSU-distrikts stolta tradition av transparens och öppenhet i sin demokratiska process.

Summering

Allt detta ledde upp till en trevlig distriktsårskonferens, med goda miner och bra debatter. De nya kommunikationsvägarna hade förenklat informationsförmedlingen och den goda planeringen hade skapat förutsättningar för SSU-kommunerna att bättre samla sig och göra sig redo inför distriktsårskonferensen. I slutändan så rullade allting på och det blev en god och intressant dag av det hela.

Länkar

Categories
Projects

Ny logotyp förenklar designspråket — Furulundsskolans Elevkår

Elevkåren fick 2016 sin gamla, klassiska och väldigt vackra logotyp. I guld en krona över bokstäverna FE omgivna av en kvist mot ljusblå bakgrund. Denna har tjänat elevkåren väl, men i och med införskaffandet av en ny hemsida så behövde designspråket förenklas. Svaret blev den nya loggan där “FE” har fått en ny font och kronan har förenklats.

Den gamla logotypen togs fram av den före detta styrelseledamoten Noah Nilsson. Den har tjänat elevkåren väl, men vissa problem uppdagade sig när vi köpte in det nya kassasystemet i höstas. När man skrev ut kvittot så försvann mycket detaljer ifrån logotypen vilket gav en otydlig bild. När den nya hemsidan skulle upp och ett nytt designspråk utformades så föll det naturligt att förenkla logotypen litegrann för att bättre passa in både på kvitto och hemsida.

Den nya logotypen är en enkel svart krona över bokstäverna “FE” skrivna i en enkle serif font. Logan sticker ut, men är samtidigt inte överkomplicerad. Bakgrunden är helt transparent vilket även tillåter för att man enklare placerar den på dokument och kuvert. Möjligheten finns även att placera logotypen mot en mörk bakgrund genom att placera ett negativt filter över logotypen.

Categories
Projects

Ny hemsida förenklar kommunikationen – Furulundsskolans elevkår

Furulundsskolans elevkår har ett väldigt gott samarbete med skolledning, lärarkår och elever, men ett återkommande problem har varit att folk inte vet var de ska vända sig för att få ny information om elevkåren. Därför gav elevkåren mig i uppgift att ta fram en ny hemsida.

Utveckling

När vi valde tjänsteleverantör brydde vi oss om enkelhet, anpassningsbarhet och förmågan att snabbt och effektivt presentera den informationen som vi vill dela med oss av. Efter att ha gått igenom en mängd olika alternativ så blev det Squarespace för kårens hemsida och WordPress.com för skoltidningen.

Elevkårens hemsida

 Skärmklipp 2018-03-04 09:51
Skärmklipp 2018-03-04 09:51

Elevkårens hemsida ska samla information och vara en väg för elevkåren att kommunicera viktiga event och datum. Här hjälper Squarespace fantastiska teman och anpassningsbarhet att skapa en enkel och snabbnavigerad hemsida utan strul och trassel. De inbyggda funktionerna för att sätta upp gallerier och projektsidor var till stor hjälp. Vi är väldigt nöjda med detta valet och det möter våra behov som handen i handsken. När det gäller valet av domännamn så var det tidigt uppenbart att furulundsskolanselevkar.se skulle bli alldeles för långt och krångligt så istället valde vi furukar.se. Detta namnet är kortare och enklare att komma ihåg. Det är även vårt användarnamn på instagram. Vi har självklart köpt båda domännamnen och om du skulle gå in på furulundsskolanselevkar.se så kommer du bli vidarebefodrad till furukar.se.

Varför Squarespace?

  • Priseffektivt

  • Enkelt att anpassa

  • Enkelt att använda

  • Inget underhåll

Furulundaren.se – Skoltidning

 Skärmklipp 2018-03-04 19.55.36
Skärmklipp 2018-03-04 19.55.36

När vi valde namnet för skoltidningen ville vi ha ett enkelt och relevant namn som reflekterade syftet med tidningen. Inspirerat av Sydöstran valde vi namnet Furulundaren både för att en elev på skolan kallas furulundare–och det är ju trots allt elevernas tidning–, men också för att det flöt bra på tungan.Valet av WordPress.com var enkelt. Plattformen WordPress är en favorit hos bloggare och många stora tidningar som Time Magazin och New York Post använder WordPress VIP som tillhandahålls av samma företag. Det märks att denna plattformen är byggd för just bloggare. Möjligheten finns till och med att dela inlägg mellan olika hemsidor samt att ha en samlad skribentprofil för alla ens bloggar. Supporten måste också få en shout out för att vara snabb och väldigt duktig. Alla komplikationer löste sig utan någon fördröjning alls.

Varför WordPress.com?

  • Bygger på WordPress

  • Fokus på bloggar och nyhetssidor

  • Bra support

  • Inget underhåll

  • Möjlighet att annonsera på hemsidan

Länkar